Wie we zijn

Coöperatie EnergieNul73 Advies W.A. is in december 2017 opgericht door Onno van Rijsbergen, Erik Pennings en Robin Janicki. De oprichting van deze coöperatie was een logisch vervolg op de sinds 2014 bestaande ‘adviseurspool’. Deze adviseurspool is ontstaan uit het experiment initiatief van de gemeente ‘s-Hertogenbosch: EnergieNul73. Daarin werd een groep van ca 20 bewoners en 20 bedrijven aan elkaar gekoppeld om op die wijze methodes en technieken te ontwikkelen om bestaande woningen te verduurzamen. De oprichting van de coöperatie gaf de toenmalige ‘adviseurspool’ de zelfstandigheid en juridische status waar de groep adviseurs naar op zoek was. Sinds de oprichting, is de groep uitgebreid met een aantal adviseurs. Op dit moment zijn 12 enthousiaste, deskundige en ervaren adviseurs lid van onze coöperatie.

EnergieNUL73 Advies

Robin Janicki

voorzitter coöperatie / architect / energie adviseur

Sinds 2010 houd ik me bezig met het ontwerpen van duurzame gebouwen. Hierbij heb ik behoorlijk wat kennis ontwikkeld om zowel op het ‘passieve deel’ van dit vakgebied (isoleren en luchtdicht bouwen) als het ‘actieve deel’ (ventileren, verwarmen en energie opwekken) een rol te kunnen spelen. Ik ben dus vaak een sparringpartner zowel voor de bouwer als de installateur.
Mijn eigen huis en kantoor was het eerste ‘mission statement’ in mijn ontwikkeling van dit kennisgebied. Sinds 2014 wonen en werken wij in een energieneutraal gebouw. Dit was ook het eerste energieneutrale woonhuis van de gemeente ’s-Hertogenbosch en daar ben ik best een beetje trots op. Daarna ben ik een actieve rol gaan spelen in het adviseren van bewoners, hoe zijn hun huis zouden kunnen verduurzamen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot het (mede)oprichten van coöperatie EnergieNul73 Advies.
In mijn rol als adviseur vind ik het zeer belangrijk om de bewoner centraal te stellen en niet vanuit louter technische oplossingen te denken. Uiteindelijk is de bewoner op zoek naar een comfortabele en duurzame woonomgeving.
EnergieNUL73 Advies

Ton van de Veerdonk

penningmeester coöperatie / architect / energie adviseur

Als architect heb ik 30 jaar fulltime op architectenbureaus gewerkt. Daarna ben ik in 2010 een eigen architectenbureau, ArchiTon, gestart en toen ook parttime les gaan geven aan de Avans Hogeschool.
Mijn werkzaamheden bestonden uit de begeleiding van de 2e jaars projecten, het voorzitten van het duurzaamheidsteam, coordinatoren van het afstuderen en het geven van lessen architectuur en bouwtechniek. Ik gaf de studenten kennis, ervaring en enthousiasme mee voor een interessant beroep in de bouwwereld. Inmiddels heb ik in 2020 afscheid genomen van Avans Hogeschool.
Inspelen op de vragen van de bewoners en bespreken welke stappen er het beste genomen kunnen worden om te verduurzamen, geeft veel voldoening. Het bijhouden van de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en het praktisch proberen toe te passen vind ik de uitdaging. In een gesprek samen tot een overtuigende oplossingsrichting komen is het interessante aan de energiegesprekken. Hiermee draagt een ieder op zijn/haar manier een steentje bij aan het verbeteren van onze leefomgeving. Daarom ben ik lid geworden van EnergieNul73 Advies.

EnergieNUL73 Advies

Erik Pennings

secretaris coöperatie / bouwkundige / energieprestatie-adviseur

In mijn werk als architect heb ik een bijzondere interesse ontwikkeld in renovatie en het snijvlak gebruikscomfort en energie in gebouwen. In 2013 heeft dat geleid tot de oprichting van Watwoontumooi.nl, waarmee ik me volledig ben gaan richten op deze thema’s. Het energievraagstuk benader ik altijd vanuit gezondheid en gebruikscomfort, omdat dit raakt aan de kern van onze behoefte aan bouwen. De gebruiker of bewoner staat daarin dan ook centraal.

Juist omdat gebouwen in het algemeen en woningen in het bijzonder zo’n belangrijke rol spelen in het welzijn en de gezondheid van mensen, is de transitie naar een duurzame gebouwvoorraad en het gebruik van hernieuwbare energie in die gebouwvoorraad complex. Om de snelle ontwikkelingen in inzichten en techniek effectief te kunnen inzetten, is samenwerking cruciaal, zodat kennis wordt uitgewisseld en verdiept en adviesvragen vanuit verschillende invalshoeken kunnen worden benaderd.

Daarom heb ik mede het initiatief genomen tot de oprichting van de adviescoöperatie EnergieNUL73 Advies.

EnergieNUL73 Advies

Onno van Rijsbergen

energie adviseur

Tientallen jaren heb ik energieprojecten gedaan in de sociale woningbouw, vanuit de ‘Woonbond’ (landelijke behartiger van huurdersbelangen). Het ging daarbij zowel over de technische inhoud als de communicatie tussen huurders en verhuurder.

Ik was gecertificeerd EPA adviseur.
Inmiddels ben ik formeel met pensioen, maar ik blijf mijn kennis graag gebruiken en ben daardoor sinds 2015 betrokken bij EnergieNul73 Advies. Ik denk graag mee over energieoplossingen en ben betrokken bij advies aan VvE projecten. Ik besteed steeds veel aandacht aan het binnenmilieu, zoals vocht en ventilatie.

Voor een geslaagd project gaat het niet alleen over energie besparen, maar evenzeer over comfort en gezondheid.

EnergieNUL73 Advies

Hans Schellings

bouwkundige / energie adviseur

Als pure praktijkman (timmerman, uitvoerder, aannemer) benader ik de bewoners en hun woning vanuit mijn bouwkundige ervaring. Ik probeer de oplossingen op een praktisch haalbare manier te verwoorden. Met het hedendaagse aanbod aan kennis en informatie is het best lastig om de beste oplossing voor jouw probleem te vinden. Voor mijn advieswerk ben ik altijd op zoek naar kennisverbreding en probeer die dan weer gestructureerd door te geven. Ik woon zelf aardgasvrij in een woning van 2017 en ben dus ook woon-ervarings-deskundig op het gebied van nieuwe technieken.
Vanuit mijn toezichthoudende werkzaamheden kom ik ook vaak in gesprek met installateurs en woningeigenaren over hun afwegingen bij kiezen van technische installaties.
Het geeft me een goed gevoel dat ik met mijn kennis kan bijdragen aan een beter leefbare wereld voor de generatie van mijn kleinkinders’ kinderen, en aan uw wooncomfort.

EnergieNUL73 Advies

Ivo Galama

bouwkundige / energie adviseur

Sinds mijn afstuderen (HTS-bouwkunde, 1975) ben ik altijd geïnteresseerd geweest in duurzaam bouwen en heb dit zien uitgroeien van het pionieren naar professionele oplossingen die tegenwoordig bijna standaard worden toegepast in de nieuwbouw en de renovatie.

In mijn functie als projectleider en bestekschrijver heb ik gewerkt aan veel heel verschillende projecten in de woning- en utiliteitsbouw en zowel nieuwbouw als renovatie en restauratie. Mijn mooiste woningbouwproject was wel de nieuwbouw van 30 energie-nul woningen langs de A2 in Boxtel, die in 2005 werden opgeleverd.
Sinds 2010 ga ik door het leven als zzp-er en heb me de laatste jaren steeds meer toegelegd op energiebesparing in de bestaande bouw en het zoeken naar oplossingen om comfortabel en gezond te kunnen wonen.

Ik vind het een leuke uitdaging om samen met de bewoners te zoeken naar goede oplossingen voor hun woning.

Milko van Wegberg

bouwkundige / energie adviseur

Sinds 1997 ben ik werkzaam in ‘de bouw’. Innovatie en transitie waren voor mij altijd al interessant. In loop der jaren werd het voor mij steeds belangrijker de technische aspecten van een woning te verbinden met aspecten als gebruiksvriendelijkheid, onderhoudsgevoeligheid, comfort en gezondheid.
Aangezien woningen beter geïsoleerd moeten worden om van het aardgas af te kunnen, vertaal ik graag het technische verhaal naar concrete stappen die genomen kunnen worden. Daarnaast lijken de zomers steeds langer, droger en warmer te worden. Waardoor het thema isolatie niet alleen een rol speelt tegen kou maar ook tegen warmte in huis.
Als adviseur vind ik het belangrijk dat mijn advies aan de vraag van de klant aansluit en dat de klant begrijpt waarover wij het hebben.
Ik vind het spannend en uitdagend om de wensen en ideeën van klanten in een advies te verwerken waarmee zij stappen kunnen zetten om hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken.

EnergieNUL73 Advies

Ton Dietvorst

architect / energie adviseur

Duurzaamheid is een essentieel onderdeel van de manier waarop ik wil leven en werken. Duurzaamheid is een doel, maar zeker ook een middel.
In de projecten waar ik als architect bij betrokken ben krijgt het een primaire plaats naast het streven om een prettige, ruimtelijk interessante omgeving te creëren waarin gebruikers centraal staan. Ik streef er naar het energieverbruik te verminderen onder andere door optimalisering van ontwerp en materiaalgebruik met behoud van comfort en gezond leven. Vanuit mijn architectenbureau werk ik hieraan voor particulieren, bedrijven en organisaties, met passie en gericht op de vraag van een opdrachtgever.
EnergieNUL73 Advies

Anne Ubbels

adviseur energie en duurzaam bouwen

Bijdragen aan gezond bouwen, wonen en werken heeft me vanaf mijn keuze om bouwkunde te gaan studeren geïnteresseerd. De opleiding tot architect gaf me bagage: ontwerp- en rekenmethoden, begrippen, concepten, details. Vanaf 1988 heb ik -als adviseur, redacteur, teken- en rekenaar- die bagage gebruikt, ververst en aangevuld. Telkens vanuit het besef dat duurzame ontwikkeling continu inspeelt op veranderende omstandigheden en wijzigende behoeften van de mens. Dat vraagt om innovatieve, integrale en flexibele oplossingen. Het is ongelooflijk boeiend om daarmee bezig te zijn!
Sinds 2007 heb ik een eigen bedrijf. Als adviseur energie en duurzaam bouwen bied ik bewoners en professionals input om afgewogen keuzes te kunnen maken. Dat doe ik met praktisch advies, berekeningen, informatie/kennisoverdracht en soms een inspirerende excursie. Communicatie vind ik daarbij erg belangrijk. De ‘leek’ moet het kunnen snappen, terwijl ook de professional geïnteresseerd moet blijven.
Sinds 2013 ben ik lid van (de voorloper van) coöperatie EnergieNul73 Advies. Wat me aanspreekt is de praktische insteek en het delen van kennis.
EnergieNUL73 Advies

Nelleke Nelis

bouwkundige / energie adviseur

Nelleke Nelis, eigenaar Making Space, een bouwkundige die schakelt tussen de bouwwereld en de wereld van de woonconsument.
Ik heb een jarenlange ervaring in het informeren, betrekken en overtuigen van bewoners(groepen) op elk moment in de klantenreis. Met mijn bouw- en woontechnische achtergrond kan ik informatie ‘vertalen’, heb ik inzicht in de wensen van bewoners en hoe je deze kunt laten aansluiten op een energiebesparingsplan.
EnergieNUL73 Advies

Jan van der Lingen

bouwkundige / energie adviseur

Ongebonden adviseren over wonen en verduurzamen is leuk.
Mijn, in de loop van meer dan 40 jaar werken, opgebouwde kennis van de woningbouw in Nederland, wooncomfort door isoleren en de juiste installaties, ouder worden en toch in de eigen woning kunnen blijven wonen zijn de basis voor mijn maatwerk adviezen. Veel informatie over onderdelen kan iedereen vinden via internet. Maar niet het op de individuele situatie in de eigen woning toegesneden integrale advies: hoe in logische en begrijpelijke stappen, of desgewenst in een keer, diezelfde woning veel comfortabeler blijkt te kunnen en tegelijkertijd veel duurzamer, energievriendelijker en gezonder. Voor een deel te realiseren door de bewoner (woongedrag, eenvoudige maatregelen) en voor een deel door professionals.
Beter wonen, slimmer wonen. Daar gaat het om.
EnergieNUL73 Advies

Norbert van Wijk

energie adviseur

Sinds 1994 ben ik werkzaam in de installatiebranche als zelfstandig ondernemer. In eerste instantie als elektrotechnisch installateur maar al snel kwamen hier andere bouwkundige aspecten bij kijken. De laatste 5 jaar is het aspect duurzaamheid erbij gekomen, vanuit mijn bestuursfunctie bij de Vughtse energiecoöperatie. In 2015 heb ik samen met een compagnon een energieloket opgericht waar we diverse projecten begeleiden voor klanten in de regio. Door de jarenlange ervaring en contacten met de diverse installateurs kan ik de klant helpen om de juiste keuzes te maken. Samen met de andere adviseurs van EnergieNul73 Advies komen we altijd tot een goede oplossing voor de klant en brengen we het project goed in kaart.

Hoe meldt u zich aan?

Kies gemeente ’s-Hertogenbosch -> Kies: ‘advies aan huis’

EnergieNul73 Advies helpt je om relevante keuzes te maken.